Regionaal Opleidingscentrum
 
 
 
 
 
 
Melding toevoegen
 
 
 
 
 
       
Welkom op de klachten/complimentensite van ROC Leeuwenborgh

Alvorens u een klacht/compliment gaat plaatsen, willen wij u erop attenderen dat de melding die u hier plaatst uitsluitend een melding is zoals aangegeven in de klachtenprocedure van ROC Leeuwenborgh
(http://www.leeuwenborgh.nl/corporate/paginas/onderwijs/rechten-en-plichten.aspx).

Alvorens u een melding plaatst, gaan wij ervan uit dat u eerst geprobeerd heeft de zaak die u wilt melden te bespreken en op te lossen met bijvoorbeeld de docent of mentor.

Voor studenten en medewerkers geldt tevens:
  • Voor het melden van technische storingen, reparaties en dergelijke verwijs ik u naar de button van het meldpunt op Fronter

Ik wil een klacht/compliment indienen